Disclaimer en Algemene voorwaarden van Willie Kers Photography

DISCLAIMER EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle foto’s en tekst op deze website en bijbehorende subsites en vormgeving daarvan berust copyright! Deze zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Niets daarvan mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd, overgetypt, of aan aan derden ter beschikking gesteld worden of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Willie Kers – GlamourKidz Fotografie (hierna te noemen als Willie Kers Photography).

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Willie Kers. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Mocht je materiaal willen gebruiken voor welk doel dan ook, dan kan een verzoek worden gestuurd aan info@glamourkidz.nl

Bij (her)gebruik is, nadat hier toestemming toe verleent is, de copyright en naamsvermelding van de fotograaf verplicht!

Zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om beeld en/of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken en/of te gebruiken voor deelname aan wedstrijden!

Het is niet toegestaan om beeldmateriaal gemaakt door Willie Kers, bij te snijden, kleuren te veranderen, bewerken, het logo verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur! Teksten van de website, disclaimers, modules behorende bij de workshops en opleiding etc. mogen niet worden gekopieerd, gedeeld of gewijzigd worden. Ook hierop geldt een copyright van Willie Kers.

Alle informatie verkregen tijdens een workshop bij Willie Kers Photography, hetzij op beeld, tekst of behandeld materiaal, mag niet verspreid, gewijzigd of gedeeld worden of overgedragen aan derden  zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Willie Kers Photography besteedt de grootst mogelijke zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Willie Kers Photography is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Willie Kers Photography,  of anderszins langs elektronische weg.

Willie Kers Photography aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Willie Kers Photography via deze website of materiaal dat gedeeld wordt tijdens de opleiding of workshops. Willie Kers Photography aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Als de afbeelding niet in opdracht of ten behoeven van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals dit is omschreven in de Auteurswet 1912.

De hier gepubliceerde foto’s kunnen tegen vergoeding worden nabesteld. Afgebeelde personen kunnen géén compenstaie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij of zij te zien is/zijn. Als er een foto is nabesteld, dan blijft het portretrecht van de de afgebeelde persoon onverwijld gelden: De foto’s mogen slechts voor privédoeleinden gebruikt worden!

WORKSHOPS & MENTORING

De “live” workshops worden gegeven in Apeldoorn maar een workshop op locatie is ook mogelijk. Ook een groepsworkshop op locatie is mogelijk. Mocht je een workshop op locatie willen organiseren, neem dan even contact met mij op.

Elke workshop of opleiding is altijd op basis van vooruitbetaling. De betalingen voor workshops gaan altijd via de shop op www.williekers.com. Voor de betaling van de opleiding, ontvang je bij je bevestigingsmail een factuur.  Je plekje is gereserveerd na ontvangst van betaling. De betalingstermijn is 8 dagen.

Aanbieders van fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/mentoring, zijn uitgesloten van deelname. Ik behoud mij het recht om je uit te sluiten van deelname. Mocht dit het geval zijn, dan krijg je de reeds betaalde kosten teruggeboekt.

Mocht je redelijkerwijs niet kunnen op de afgesproken datum of zit ons Hollandse weer niet mee tijdens een fotosessie of workshop m.b.t. buitenfotografie, dan plannen we op korte termijn een andere afspraak in. Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd. Indien er plek is en mijn agenda het toelaat, kan je aansluiten bij een soortgelijke workshop die door Willie Kers Photography gegeven wordt. Mocht je tijdens een groepsworkshop verhinderd zijn, dan staat het je natuurlijk vrij om iemand anders je workshop over te laten nemen. Laat dit mij wel even van tevoren weten. Wellicht ken ik nog iemand die graag in je plaats wilt meedoen.

Op alle rechtsbetrekkingen van Willie Kers Photography, zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kun je hier vinden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

TOT SLOT

Al mijn workshops heb ik met hard werken, grote toewijding en vooral veel plezier voorbereid. Ik heb heel veel tijd besteed om ze te schrijven tot goede, begrijpbare en bruikbare workshops.

Als docent én fotograaf wil ik je graag dat je de dingen goed aanleert. Goed lesgeven vraagt namelijk andere kwaliteiten dan alleen kunnen fotograferen!

Op al het (les)materiaal, foto’s en voorbeelden die gebruikt worden voor, tijdens- en na de workshops, in de facebookgroep én op het aangeleverde materiaal zoals pdf’s, Ebooks, videotutorials, etc. berust copyright van Willie Kers Photography.
Ik ga ervan uit dat je mijn harde werken en toewijding respecteert en dit dan ook niet gebruikt en/of doorgeeft aan derden, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van mij.

All images & content © Willie Kers – GlamourKidz Fotografie 2009-2016